top of page

Check-Up / Sağlık Kontrolü


Sağlık kontrolü ve check-up tetkikleri kişiye özel planlanan tetkiklerdir.

Kişilerin
yaşlarına, cinsiyetlerine, ailesel ve kişisel risk faktörlerine, şikayetlerine, sağlık geçmişlerine, eski tetkik sonuçlarına, geçirdikleri hastalıklara, istatistiklere göre tetkik listeleri yapılır.
 
Yapılması gereken laboratuvar tetkikleri / tetkik grupları belirlenir.
Kan Şekeri - İnsülin, İnsülin Direnci - Kan Yağları - Karaciğer Fonksiyon Tetkikleri - Böbrek Fonksiyon Tetkikleri - Proteinler -  Enzimler - Kan Sayımı - Enflamasyon ve Enfeksiyon Tetkikleri – Vitaminler (B12 – D Vit.)  - Demir - Demir Deposu - Elektrolitler -  Mineraller - Tiroid Fonksiyon Tetkikleri - Hormon Tetkikleri - Tümör Belirteçleri - Hepatit ve HIV Tetkikleri - Kültür - Serolojik Tetkikler - Alerji Tetkikleri - Gaita Tetkiki - İdrar Tetkiki ...

Yapılması gereken görüntüleme tetkikleri belirlenir.
Üst Batın Ultrasonografisi - Alt Batın Ultrasonografisi - Tiroid Ultrasonografisi - Mamografi - Meme Ultrasonografisi - Akciğer Grafisi - Diğer Grafiler - Kemik Dansitometre - Elektrokardiyografi … 
 
Gerekli ek tetkikler, kardiyolojik incelemeler, smear, endoskopi, kolonoskopi önerilir.

bottom of page